Filler:สารเติมเต็ม Hyaluronic Acid (HA)

Filler:สารเติมเต็ม Hyaluronic Acid (HA)

สาร HA หรือ Hyaluronic Acid พบได้ในผิวหนังมนุษย์เรา มีคุณสมบัติอุ้มน้ำ จึงทำให้ผิวหนังดูเต่งตึง สารนี้จะมีปริมาณน้อยลงเมื่ออายุมากขึ้น ส่งผลให้ความเต่งตึงและยืดหยุ่นของผิวหนังลดลง ความเหี่ยวย่นจึงปรากฏชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ จึงได้มีการสังเคราะห์สาร HA ขึ้นมาและนำมาใช้ฉีดในชั้นผิวหนัง เพื่อเติมร่องลึกเหี่ยวย่นนั้น สาร HA (Restylane, Juvederm) ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา: USFDA(รวมทั้ง อย.ไทย) และนำมาใช้ในการฉีดเพื่อเติมเต็มรอยเหี่ยวต่างๆเพื่อความสวยงาม  ที่เรารู้จักกันในนาม Filler

ทำตาสองชั้นเชียงใหม่1

ทำตาสองชั้นเชียงใหม่ (23)

สาร HA ที่บริสุทธิ์และผ่านการผลิตที่ได้มาตรฐาน จึงแทบจะไม่ปรากฏอาการแพ้ (เพราะเป็นสารที่มีคุณสมบัติเหมือนสารที่อยู่ในผิวหนังมนุษย์เรา) มีความปลอดภัยสูง และสามารถย่อยสลายไปได้เองโดยปฏิกิริยาของร่างการปกติ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 6-9 เดือน

ผลข้างเคียงที่พบจากการฉีด HA ที่เป็นผลจากการฉีดโดยตรงคือ บวม ช้ำ เป็นเวลาสั้นๆ หากฉีดผิดตำแหน่ง หรือในตำแหน่งที่มีความเสี่ยงสูง เช่น หัวคิ้ว ฉีดเสริมจมูก ใต้ตา อาจไปโดนเส้นเลือดขนาดใหญ่ ทำให้สาร HAหลุดเข้าไปอุดเส้นเลือดดังกล่าว ส่งผลให้ อวัยวะที่ถูกเลี้ยงโดยเส้นเลือดนั้นเกิดปัญหาได้ ( เช่น อุดเส้นเลือดเลี้ยงตา ทำให้ตาบอด)

ที่น่ากลัวที่สุดในปัจจุบันคือการเลือกใช้สาร HA ที่ไม่บริสุทธิ์ หรือมีส่วนผสมของ Silicone เหลว หรือสารเคมีใดก็ตาม จะเกิดการเกิดการอักเสบ , ติดเชื้อ และตกค้าง ซึ่งไม่สามารถกำจัดออกจากร่างกายได้หมด แม้จะเป็นการผ่าตัดหรือขูดออก

ทำตาสองชั้นเชียงใหม่ (8)

ปัจจุบันมีสาร HA หลายยี่ห้อ บางยี่ห้อไม่ผ่าย อย. หรือปลอมแปลงเลียนแบบเหมือนยี่ห้อที่ผ่าน อย.มาก จึงมีราคาถูกมาก

ผู้รับบริการพึงระวังและตระหนักว่า ฉีดแล้วเอาออกไม่ได้ ไม่ควรเสี่ยงและประหยัด เลือกของราคาถูกจนเกินไป แนะนำว่าควรเลือกฉีดกับแพทย์ที่มีประสบการณ์ ในสถานพยาบาลหรือคลินิกที่มีมาตรฐาน ไว้ใจและตรวจสอบได้เท่านั้น เพราะมิฉะนั้นแล้ว การแก้ไขผลจากการฉีดสิ่งแปลกปลอมที่ไม่บริสุทธิ์นี้ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ทำตาสองชั้นเชียงใหม่1

error: Content is protected !!