รูปตัวอย่างการผ่าตัด : ศัลยกรรมตาบน-ถุงใต้ตา

ตาสองชั้นเชียงใหม่

ทำตาสองชั้นเชียงใหม่ (5)

ทำตาสองชั้นเชียงใหม่ (4)

error: Content is protected !!