ตกแต่งริมฝีปาก

Lip reshaping surgery

ความหนาของริมฝีปากมีความแตกต่างกันตามชาติพันธุ์ เพศ รวมไปถึงลักษณะโครงสร้างของกระดูกใบหน้า โดยเฉพาะกระดูกกรามบน เหงือกและฟัน การมีกรามบนหรือเหงือกที่ยื่น ก็จะทำให้ริมฝีปากบนยื่นตามออกมา ตราบใดที่ยังปิดปากได้สนิท ก็ไม่ถือเป็นความผิดปกติ และหลายครั้งที่การจัดฟันหรือแก้ปัญหาที่กระดูกกรามบนจะทำให้ริมฝีปากบนได้รูป สวยงามขึ้นได้

ทำตาสองชั้นเชียงใหม่1

ริมฝีปากที่มีขนาดเหมาะสมและมีรูปทรงที่สวยงาม จะเสริมสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจได้ นอกจากนี้ยังมีการผ่าตัดทำปากให้เป็นรูปปีกนก หรือปากกระจับ ที่เน้นให้เห็นริมฝีปากในส่วนกลาง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่ตัดออกจนเสียหน้าที่ของริมฝีปากการตัดริมฝีปากบนให้บางจนไม่สารถปิดฟันบนได้ นับเป็นความผิดปกติ ไม่ใช่ความสวยงาม การตัดแต่งริมฝีปาก สามารถทำได้โดยการใช้ยาชาเฉพาะที่  ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชม.

ปากกระจับเชียงใหม่

ผลข้างเคียงจากการผ่าตัดที่ไม่เหมาะสม

  1. ริมฝีปากผิดรูป ไม่เป็นธรรมชาติ และปิดริมฝีปากได้ไม่สนิท เกิดจากการผ่าตัดที่ตัดริมฝีปากออกมากเกินไป
  2. แผลเป็นหดรั้ง ทำให้อ้าปากได้ไม่สะดวก หรือแผลเป็นนูน อาจเกิดจากเทคนิคผ่าตัดและเย็บที่ไม่เหมาะสม
  3. ภาวะเลือกออกหลังผ่าตัด
  4. ริมฝีปากสองข้างมีขนาดไม่เท่ากัน มีหลายปัจจัยที่แม้จะวัดและตัดโดยละเอียดแล้ว แต่อาจเกิดขึ้นได้

ปากกระจับ เชียงใหม่

ทำตาสองชั้นเชียงใหม่1

ปากกระจับ เชียงใหม่

error: Content is protected !!