รูปตัวอย่างการผ่าตัด : เสริมจมูก-ตัดปีกจมูก

ศัลยกรรมเชียงใหม่%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-6เสริมจมูกเชียงใหม่เสริมจมูกเชียงใหม่

เสริมจมูกเชียงใหม่
เสริมจมูกเชียงใหม่ (1)

 

เสริมจมูกเชียงใหม่

เสริมจมูกเชียงใหม่ (3)

7a-copy

เสริมจมูกเชียงใหม่ (2) เสริมจมูกเชียงใหม่ (1)

ถุงใต้ตาเชียงใหม่ (2)

ผ่าตัดถุงใต้ตาเชียงใหม่

เสริมจมูกเชียงใหม่

เสริมจมูกเชียงใหม่ (2) copy

 

เสริมจมูกเชียงใหม่ (1) copy  เสริมจมูกเชียงใหม่ (3) copy เสริมจมูกเชียงใหม่ (4) copy

เสริมจมูกเชียงใหม่
เสริมจมูกเชียงใหม่
error: Content is protected !!